תנאי שימוש

מבוא

GoingOut ו/או מי מטעמם (להלן:" הנהלת האתר", "מנהלי האתר") מקימי אתר goingout.co.il (להלן: "האתר") המשמש אתר ההופעות והמסיבות של ישראל. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו במכשירי קצה שונים או בכל מדיה שונה או ניו-מדיה שהיא כפוף לתקנון השימוש באתר (להלן: "התקנון") אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה. GoingOut שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

בכל מקום בו מפורטת אחריותם של מנהלי האתר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיהם, מנהליהם, בעליהם והפועלים מכוחם או בשמם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.

מידע ושירותים באתר

אתר GoingOut הוא אתר מידע להופעות ומסיבות, הפועל ברשת האינטרנט מאז חודש ינואר 2010 האתר כולל מידע על הופעות, מסיבות, ערבי תקלוט, פסטיבלים ואמנים המגיעים מחו"ל להופיע בארץ (להלן: "אירוע", "אירועים").

את המידע באתר מזינים בעלי האירועים השונים והאחריות על אמינות המידע היא עליהם בלבד. יחד עם זאת- למנהלי האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. אין בפרסום המידע באתר משום המלצה.

מדיניות ניהול אירועים באתר

כאמור, האתר פתוח לכל מי שמעוניין לפרסם אירוע מוזיקה- הופעה, מסיבה וכיוצא בזה. יכולים לפרסם באתר אירועים –אמנים, יחצ"נים, בעלי מועדונים/מקומות בילוי. הכנסת אירוע כפופה להרשמה לאתר ווידוא כתובת מייל תקינה.

בעלי האתר רשאים לבטל/לשנות/לערוך כל אירוע שנכנס לאתר, לפי שיקול דעתם. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר ו/או להוריד מהאתר כל נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

האתר מאפשר להכניס כל אירוע פעם אחת בלבד ולערוך ולשנות אותו בכל עת. במידה והאירוע הוזן כבר (גם אם ע"י משתמש אחר) – לא ניתן יהיה להזין אותו שוב. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל אירוע שאינו עומד בכתוב לעיל.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: אין לפרסם באתר מידע או פרטים בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי. אין לפרסם באתר תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטיים לתוכן האתר.

כל מידע אשר מפורסם באתר (לרבות טקסטים, תמונות/קטעי וידאו בכל צורה של מדיה או ניו-מדיה אחרת וכיוצא בזה- להלן "מידע") חייבים להיות מאושרים לפרסום מבחינת זכויות היוצרים. מנהלי האתר לא ישאו באחריות לתביעות לזכויות יוצרים בעבור כל מידע אשר יפורסם באתר. מידע אשר יתגלה שעלה לאתר ללא אישור היוצרים יוסר לאלתר ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק את המשתמש אשר העלה את המידע האמור.

מידע המוזן לפרסום ב-GoingOut יוצג, ברוב המקרים, לכל משתמשי האינטרנט. יש לנקוט משנה זהירות במסירת פרטים אישיים - לדוגמת כתובת או מספר טלפון.

מנהלי האתר מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ב-GoingOut. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעמם של מנהלי האתר, ולפיכך הם אינם אחראים למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מדיניות ניהול פרסומות באתר

אתר GoingOut מציע פרסום אירועי מוזיקה שונים בחינם, נכון להיום. יחד עם זאת האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול או כל מדיה אחרת או ניו-מדיה.

אתר GoingOut לא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מנהלי האתר לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן הנהלת האתר אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ומפרסמים באתר GoingOut ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים ו/או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות ו/או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

שם משתמש וסיסמא

הגישה לחלק מהשירותים באתר מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. למנהלי האתר מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים יהיו תלויים ברישום כאמור.

שם המשתמש וסיסמת הגישה שלך הם אישיים ואין למסור אותם לאדם אחר. הקפד לשמור עליהם בסוד ולנהוג בהם על-פי הנחיות מנהלי האתר מעת לעת, על מנת שלא ייעשה בהם שימוש לרעה.

מנהלי האתר רשאים להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים התלויים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים מקוונים.

פרטיות- העברת מידע למפרסמים

הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

איסוף נתונים באמצעות "cookies"

"Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה - Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותך על פיו.

דיוור ישיר

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ"פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע" באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי אתר GoingOut, עומדת לרשות מנהלי האתר הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

שימוש באתר ומסירת כתובת מייל כמוה כאישור רשמי מצדך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי מנהלי האתר.

בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל אתר GoingOut בכתב ו/או מייל ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע ולא יעשה בו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא. היה ויתקבל ממך הודעה בכתב כאמור הנהלת האתר תפעל לאלתר בהתאם לדרישה, ותודיע לך כי היא עשתה כן.

בהקשר זה מודגש כי באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שאתר GoingOut יפעל על פיה ולא יעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי ברשות הנהלת האתר והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' - יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

קישורים

מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב GoingOut יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא ב GoingOut קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. כאמור, את המידע באתר מזינים בעלי האירועים השונים והאחריות על אמינות המידע היא עליהם בלבד.

היה ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב–GoingOut, לרבות בשם ובסימני המסחר של GoingOut, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מנהלי האתר או מטעמם ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנם של מנהלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מנהלי האתר בכתב ומראש.

ב-GoingOut עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין מנהלי האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה למנהלי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע, המיועד לפרסום ב GoingOut אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה למנהלי האתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתם באתר ובכל אתר אחר של מנהלי האתר שיתווסף ל GoingOut ובכל פרסום אחר או נוסף של מנהלי האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות מנהלי האתר

השירותים והמידע ב-GoingOut ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב-GoingOut. השימוש בשירותים ובמידע ב-GoingOut יעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מנהלי האתר אינם מתחייבים כי למסרים, למידע או לאירועים שתפרסם באתר תהיה היענות. מנהלי האתר אינם יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם ב-GoingOut הינה באחריותך המלאה בלבד. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים ב-GoingOut על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: מנהלי האתר אינם מכירים את משתמשי האתר, ואין ביכולתם לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. מנהלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב GoingOut על-ידי צדדים שלישיים.

מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי GoingOut לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ומנהלי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהלי האתר או אצל מי מספקיהם.

מניעת גישה לפעילויות באתר

מנהלי האתר רשאים למנוע ממך את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת; כמו כן רשאים מנהלי האתר לבטל את תוקפם של שם המשתמש והסיסמה שלך ולבטל את חברותך באתר. מנהלי האתר יעשו כן אם הפרת תנאים כל אחד מתנאי התקנון או אם עשית מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, במנהלי האתר או במי מטעמם, וכן מכל סיבה אחרת שימצאו לפי שיקול דעתם המוחלט, המחייבת נקיטת צעדים כאמור. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיהם של מנהלי האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

במקרה של הפרה של אחד או יותר מתנאי התקנון הנך מתחייב לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית

מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. מנהלי האתר ישתדלו, אך אינם חייבים, לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

מחיקת מידע

מנהלי האתר רשאים למחוק כל חומר שיימסר על ידך לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי. בין היתר, מנהלי האתר יהיו רשאים למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את מנהלי האתר לנטר את התכנים ביוזמתם ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

מנהלי האתר רשאים למחוק כל חומר שפורסם על ידם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. מנהלי האתר אינם מתחייבים, איפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

מנהלי האתר עשויים להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת פעילות

מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ו/או המדיות השונות ו/או מכשרי קצה, ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בהם. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

השירותים ב-GoingOut ניתנים לפי שעה בלא תשלום. מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מנהלי האתר יפרסמו באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

אבטחת מידע

הנהלת אתר מאבטחת את המידע המצוי באתר GoingOut, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

תשלום דרך האינטרנט

כיום השירותים הניתנים באתר הנם ללא תשלום לחלוטין. הנהלת האתר רשאית בכל זמן נתון ועל פי שיקול דעתה להחליט לגבות תשלום עבור חלק השירותים או כולם, ללא התראה מוקדמת.

באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע לגבי אמצעי התשלום מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit מחמירה. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח.

ביטול עסקאות

בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י המפרסם - לרבות מודעות פרסום בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והנהלת האתר לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. רוכש שירות באתר לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין ביטול השירות. בכל מקרה שהוא לא תתאפשר הקפאת השירות.

המחאה

העבירו מנהלי האתר את זכויותיהם באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, יהיו רשאים להמחות גם את זכויותיהם - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה ולפי החלטתה הבלעדית.

דין ומקום שיפוט

על השימוש ב-GoingOut יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

יצירת קשר

לכל שאלה, בקשה או הבהרה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני למנהלי האתר באמצעות הקישור צור קשר.

פיתוח: יריב חבוט   לוגו: קובי דהאן  עיצוב: לויז דיזיין    © 2024 כל הזכויות שמורות