מדינת ישראל מתקצבת תמיכה לעולם התרבות

מוטב מאוחר מאשר אף פעם… אחרי ההכרזה על פתיחת מוקד חירום במשרד התרבות והספורט ביום הראשון לאחר אותה שבת שחורה ב 7 באוקטובר שאמור לפעול מול גופי התרבות והספורט לתקצוב אמנים ואחרי שגופי תעשיית התרבות יחד עם משרד התרבות החליטו על פתיחת חמ"ל מאוחד לפעילות ותקצוב אמנים בסוף אוקטובר, יוצא אתמול משרד התרבות ומכריז על … הפוסט...

לפרטים נוספים
  לכל הפוסטים